اسکوپ موز با سس نوتلا و فندق 100گرمی

ساعت کاری چوبیک از 11 الی 23 می باشد.